top of page
Plakat portalen.jpg

I denne utstilling presentere jeg noe bilder fra en fotografisk ide jeg har jobbet med lenge og som jeg fortsatt jobber med. Jeg jobber med å vise sammenhenger i natur og organiske former mellom ulike objekter slik jeg ser det. 

Jeg er opptatt av detaljer og former og velger kanskje ut detaljer som for meg er det viktigste ved det jeg ser. Jeg ser ofte etter mønstre og former som kan skape liv i noe som ikke lever eller skape en annen dynamikk i det levende. Noen objekter presenteres som synekdoker altså som del av en form som en kan assosiere videre på.

Jeg er opptatt av overgangen mellom lys og mørke, overgangssoner er  av stor interesse for meg. Da trer andre former fram og elementer og objekter kan bli noe annet enn det vi ser til vanlig. Det stimulerer min fantasi. Jeg synes også det er av interesse å se hvordan ulike former og bilder kan spille mot hverandre og bidra til en rytme.

  • Black Facebook Icon
bottom of page