top of page

Artist Statement

BiO-Magne Geir Bøe

Magne Geir Bøe, født 1963 i Asker, Norge. Bosatt i Kristiansand siden 1995. Jobber som fotograf 20% og 80% som nevrolog ved Sørlandet sykehus, Kristiansand. Magne Geir Bøes bok prosjekt Maria fikk nasjonal oppmerksomhet og ble presentert i flere aviser og i NRK Dagsrevyen. Prosjektet Maria - med ustøe skritt mot voksenliv var utstilt i Galleri Oddvar Paulsen i Kristiansand september 2017 og videre i Fotografiens hus i Oslo, januar 2018. Senere presentert ved en utstilling i Radisson hotell i Tromsø, mars 2018. 
Magne Geir Bøes prosjekt, Spor var utstilt som en separatutstilling ved Sørlandet sykehus, Kristiansand  i september 2016. Han har deltatt i flere gruppeutstillinger siden 2014. Han leverte fotografier (ca 40 )til jubileumsbok bok om Grønland kirke, Oslo., med Tomm Kristensen som redaktør. Boken er utgitt på forlaget Press februar 2019

Utga fotobok Habitat på eget forlag som er et fotografisk/sosiologisk skråblikk på hva som utgjør de visuelle forskjeller mellom tre ulike bydeler i Kristiansand.

Har i perioden 2021-22 arbeidet med tekst og fotografier (33) til erfaringsbok/ lærebok med intervjuer av 11 familier som har hatt barn med utviklingshemning, utgis på Cappelen Damm høst 2022.

Parallelt med dette jobbet med prosjekt knyttet til former og strukturer fra natur og dyr og sammenligning av disse. Noe av dette arbeidet ble vist på separatutstilling ved Portalen, Kristiansand april 2022.

Driver sammen med to andre fotografer , Elisabeth Borning og Oddvar Paulsen FOTOHUSkrs, med eget verksted og utstillingslokaler for fotokunst på Odderøya i Kristiansand

 

CV-Magne Geir Bøe

Utstillinger:

2022- april :              Separatutstilling Portalen, Kristiansand «et naturlig utvalg»

2019-nov og des:     Separatutstilling , Habitat- en befaring i galleri Tempus, Kristiansand 

2019 - juli :                Separatutstilling, Grønland kirke, Oslo, Utendørs poster utstilling 

2018 - mars:             Separatutstilling, Radisson hotell Tromsø, 2 dager 

2018 - januar:           Separatutstilling, Fotografiens hus, Oslo

2017  - september:   Separatutstilling, Galleri Oddvar Paulsen, Kristiansand

2016 -  september:   Separatutstilling, Sørlandet sykehus, Kristiansand 

 

2019 - februar :         Gruppeutstilling CYAN gallery, Oslo, Mentorutstillingen

2018  - september:    Gruppeutstilling, Galleri Oddvar Paulsen, Kristiansand

2018  - februar:         Gruppeutstilling, Cyan Gallery Oslo 

2016  - juli:                Gruppeutstilling, rådhuset, Kristiansand 

2015  - desember:    Gruppeutstilling, rådhuset, Kristiansand 

2014  - desember:    Gruppeutstilling, biblioteket, Kristiansand

 

Bokutgivelser:  

Foreldre erfaringer med barn med utviklingshemning tekst og fotografier, kommer Cappelen Damm senhøst 2022

Habitat - en befaring, november 2019 (eget forlag) ISBN:978-82-69087-1-6

Maria – med ustøe skritt mot voksenliv, september 2017,   (eget forlag) ISBN: 978-82-690871-0-9

Deltagelse i bokprosjekt :       Fotografier til jubileumsbok om Grønland kirke, Oslo, forlaget Press februar 2019, ISBN: 978-82-328-0263-0 

Portfoliovisning:       Cyan Gallery februar 2018, jury invitasjon. 

Innkjøpt:                   Sørlandet sykehus, Oslo kommune ved Oslo bymuseum i forbindelse med utstilling Grønland kirke. Solgt bilder til    

                                mange privatpersoner.

Medlemskap:           Medlem forbundet frie fotografer fra 2019

 

Jeg har lært  fotografi med flere kjente norske fotografer i form av en rekke workshop i regi av  ; Arnfinn Johnsen, Morten Krogvold, Torkil Færø, Tone Elin Solholm samt Elisabeth Aanes .Elisabeth Aanes ved Nordphotography har vært mentor ved en rekke prosjekter . Jeg har også fulgt henne i gjennom tre år i form av mentor oppfølging og gruppeundervisningsopplegg. 

Kunstneriske valg

Jeg er opptatt av å bruke fotografi som et verktøy til å være oppmerksom på det som en ellers kanskje overser eller går forbi.
Jeg fotograferer fordi det gir meg en glede ved å være mer oppmerksom på visuelle inntrykk.  Jeg fotograferer fordi det utfordrer kreative ferdigheter hos meg selv og noen ganger tenker jeg at jeg fotograferer for å lage en form til mine tanker. Jeg er opptatt av at bildene kan inneholde former som gjør at betrakter kan legge til egne erfaringer i bildene. 

Jeg arbeider oftest i svart hvitt. Jeg jobber analogt til visse prosjekter. Jeg komponerer bilder ganske stramt, med få elementer, jeg er opptatt av form. Jeg bruker nesten alltid naturlig lys. Jeg prøver å bringe energi i bildene ved å tilføre bildene min konsentrasjon og tanke.

  • Black Facebook Icon
bottom of page