top of page

Habitat utstilling på nett

Habitat -en befaring

Habitat_skisse-av-forsiden.jpg

Definisjon Habitat :

I økologi en plante- eller dyrearts foretrukne oppholdssted. Organismen vil være tilpasset de særegne fysisk/kjemisk/biologiske forhold på en slik lokalitet, som byr de best mulige livsbetingelser for denne arten (store norske leksikon).


 

Habitat-en befaring

Denne boken ble lansert den 23.11.19 på utstillingen Kristiansand i Transformasjon-en by å bo i.

Boken er en fotokunstbok og inneholder 112 sider, 54 bilder samt tekst.

Boken er laget av Magne Geir Bøe, grafisk design ved Tone Solholm, Kairos workshop

Bilder fra boka Habitat -en befaring ved Magne Geir Bøe

Alle bor et sted. Stedet der du bor er kanskje samfunnets minste enhet. Bomiljøet skal skape trygghet. Det skal skape en ramme rundt egen tilværelse, skape en sosial orientering og danne grunnlaget for gjensidig respekt for din nabo og dine medmennesker.

Et bomiljø kan være godt eller dårlig. Bomiljøet kan fremme medmenneskelig forståelse og aksept eller skape det motsatte. Bomiljøer kan representere sosial status og klasseskille. Norge har tradisjonelt ikke så tydelig klasseskille som mange andre land, men bomiljøene er kanskje et av de områdene hvor dette kan sees.

I dette prosjektet har jeg valgt å vise tre etablerte områder (habitater) i en middelstor norsk by, Kristiansand. Jeg har lagt vekt på vise egenart, spor etter menneskene som bor der og for å vise den viktige hverdagen.

Områdene er klart forskjellige uten at det ene er bedre enn det andre. De har alle egenart og fungerer på egne premisser. Tilsvarende miljø finnes sannsynligvis i mange andre byer i Norge.

Mitt mål er at betrakteren for en stund kan forsøke å leve seg inn i de enkelte miljøer og at dette kan skape gjenkjennelse, spørsmål og undring.

 

Prosjektet ble startet sommeren 2016 og avsluttet september 2019.

Noen kan kan kanskje kjenne igjen sin eiendom, eller sin gate. Bildene skal vise eksempler på et miljø og er ikke ment dokumentariske.

  • Black Facebook Icon
bottom of page